RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, zijn ook wij verplicht aan
gebruikers van deze website mee te delen dat wij cookies gebruiken
en wat wij met de verzamenlde gegevens doen

Daarnaast heeft de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland ook al regels over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies. Deze regels zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies. klik hier

Privacyverklaring
 

De RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel, gevestigd aan Comm. de Vos van Steenwijklaan 30 - 7942 XK Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die via het gebruik van deze website worden verzameld, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel
Comm. de Vos van Steenwijklaan 30
7942 XK Meppel
0522 - 25 27 82

Persoonsgegevens die wij verwerken
De RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel verwerkt persoonsgegevens door het gebruik van deze website. De volgende gegevens worden verwerkt:
- IP-adres
- locatiegegevens
- gegevens over de activiteiten op onze website
- internetbrowser en apparaat type
met deze (persoons)gegevens worden bezoekersaantallen geregisteerd en het gedrag op de website geanalyseerd om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van "producten en diensten" af te stemmen op voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel bewaart persoonsgegevens, die via het gebruik van deze website worden verzameld, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.
Alleen persoonsgegevens van de laatste 500 bezoekers worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
De RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel verstrekt geen persoonsgegevens, die via het gebruik van deze website worden verzameld, aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van de RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Het opslaan van cookies kan voorkomen worden door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Bezoekers hebben het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.
Daarnaast hebben ze het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel en hebben het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat men bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van betrokkene hebben geregistreerd, in een computerbestand naar betrokken of een ander, door betrokkene genoemde organisatie, te sturen.
Het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar webmaster(a)rkkerkmeppel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door betrokkene is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek . De RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel wil er tevens op wijzen dat men de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via webmaster(a)rkkerkmeppel.nl

* vervang (a) door @
dit is een anti-spam maatregel

Cookies in uw browser uitschakelen

Internet Explorer

     - Kies in het menu voor de optie 'Extra' (of 'Tools')
     - Vervolgens de optie 'Internet Opties' ('Internet Options')
     - Klik op het tabblad 'Privacy'
     - De instelling waarmee de meeste sites werken is Medium
     - Onder de knop Advanced kunt u de gedetaileerd opties zelf opgeven

Firefox

     - Kies in het menu voor de optie Extra (of Tools)
     - Daarna Opties (Options)
     - Klik op het tabblad Privacy
     - Onder de optie 'Geschiedenis' heeft u 3 mogelijkheden:
       1     'Geschiedenis onthouden'
                  Cookies worden opgeslagen
       2     'Nooit geschiedenis onthouden'
                  er worden geen cookies geaccepteerd
       3     'Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis'
                  hier kunt u 'Cookies van websites accepteren' aan- of uitzetten

Chrome

     - Klik op het gereedschap icoon
     - Kies voor Opties
     - Kies op het tabblad Geavanceerde opties voor Instellingen voor Inhoud
     - Maak uw keuze bij 'Cookies"

Safari (Mac)

     - Kies de optie 'Safari'in het menu
     - Kies de optie 'Voorkeuren'
     - Kies het tabblad 'Beveiliging'
     - Onder 'Accepteer Cookies' kunt u ze aan- of uitzetten

Privacy nog beter beschermen?

Wilt u uw privacy echt goed beschermen?
Zet Cookies en Javascript in uw browser uit, en werk vanachter een proxy.

Lees alle voorwaarden van websites zorgvuldig.

Wanneer u Javascript uitschakelt in uw browser, dan kunnen bepaalde pagina's niet goed worden weergegeven. Meestal zal uw browser hier zelf een melding van weergeven op uw beeldscherm.