Als parochie vinden we het zeer belangrijk dat iedereen veilig is in onze kerk of bij werkzaamheden voor onze parochie. Zowel kinderen als ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, vrouwen, mannen, kortom iedereen.

Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie waar vrijwilligers met minderjarigen en met groepen (al-dan-niet-kwetsbare) mensen werken, hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

* Als parochie zorgen we er dan ook voor dat vrijwilligers een VOG hebben
        VOG = Verklaring Omtrent Gedrag

* We proberen zo zorgvuldig mogelijk onze vrijwilligers te selecteren

* Het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft een vertrouwenspersoon aangesteld:

        Drs. Marije van der Hoeven
        klinisch psycholoog en psychotherapeut
        Jelmerstraat 4
        8701 XH Bolsward
        tel. 0515-725865
        e-mail: psychotherapiebolsward@gmail.com
        website www.psychotherapiebolsward.com

* Er is een landelijk Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag binnen de Rooms Katholieke Kerk

* En ook de site: Maak er een punt van


 13 april 2018

Gedragscode Pastoraat: geŽvalueerd en herzien

N.a.v. de evaluatie van de Gedragscopde Pastoraat uit 2014 hebben de diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen in de afgelopen tijd een aangepaste versie opgesteld. Deze nieuwe Gedragscode Pastoraat is per 13 april 2018 van kracht. klik hier