De Rozenkrans - het Rozenhoedje
 

Het rozenkransgebed is voortgekomen uit de liturgische gebeden van de kloostergemeenschappen waar de 150 psalmen werden gebeden. Voor het "gewone volk" werden de psalmen vervangen door 150 Onze Vaders, en later door Wees Gegroetjes.

De rozenkrans is een gebedssnoer (met 15 grote en 150 kleine kralen), dat wordt gebruikt voor dit rozenkransgebed. In plaats van het volledige rozenkransgebed wordt veelal een derde gedeelte, met gebruikmaking van een kleiner snoer, het zgn. rozenhoedje, gebeden.

Het rozenkransgebed begint bij het kruis met het maken van het Kruisteken,
gevolgd door de
Geloofsbelijdenis.
Bij de elke grote kraal bidden we
het Onze Vader,
bij de kleine kralen het Weesgegroet.
Elke serie Weesgegroetjes wordt afgesloten met het
Eer aan de Vader.
Het rozenkransgebed sluit af met het Kruisteken. klik hier

In de volksmond heet dit kleinere snoer de rozenkrans. Deze bestaat uit 5 x 10 kralen, een "tientje", afgewisseld met een losse, grotere kraal. Ook zit er een uitloper aan dit kralensnoer met 2 keer een losse, grote kraal en 3 kralen bij elkaart. Aan het uiteinde hangt een kruis.

Elke 2 e dinsdag van de maand wordt in onze parochiekerk de rozenkrans gebeden. In de Mariamaand (mei) en in de rozenkransmaand (oktober) op elke dinsdagavond.

De rozenkrans werd meestal gebeden tijdens het lof op de zondagmiddag.
In de Mariamaand (mei) en in de rozenkransmaand (oktober) was er elke avond een lof.
Tijdens het lof werd het Allerheiligste uitgesteld in een monstrans en werd het rozenhoedje gebeden.

rozenkrans
Bij het bidden van de rozenkrans kan bij elk tientje een geheim (of gebeurtenis) uit het leven van Jezus, worden uitgesproken en overwogen. Dit noemen wij de geheimen van de rozenkrans.
Op 16 Oktober 2002 stelde Paus Johannes Paulus II voor de geheimen van de rozenkrans voortaan als volgt te overwegen:

            - De blijde geheimen op Maandag en Zaterdag
            - De geheimen van het licht op Donderdag
            - De droevige geheimen op Dinsdag en Vrijdag
            - De glorievolle geheimen op Woensdag en Zondag1e Blijde geheim: De engel GabriŽl brengt de blijde boodschap aan Maria.
2e Blijde geheim: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3e Blijde geheim: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem.
4e Blijde geheim: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
5e Blijde geheim: Jezus wordt in de tempel terug gevonden.

1e Geheim van het licht: De doop van Jezus in de Jordaan.
2e Geheim van het licht: De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
3e Geheim van het licht: Jezusí aankondiging van het Rijk Gods.
4e Geheim van het licht: De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
5e Geheim van het licht: Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.

1e Droevige geheim: Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.
2e Droevige geheim: Jezus wordt gegeseld.
3e Droevige geheim: Jezus wordt met doornen gekroond.
4e Droevige geheim: Jezus draagt Zijn kruis naar de Calvarieberg.
5e Droevige geheim: Jezus sterft aan het kruis.

1e Glorievolle geheim: Jezus verrijst uit de doden.
2e Glorievolle geheim: Jezus stijgt op ten hemel.
3e Glorievolle geheim: De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
4e Glorievolle geheim: Maria wordt in de hemel opgenomen.
5e Glorievolle geheim: Maria wordt in de hemel gekroond.

niks

rozenkransje

Het Rozenkransje dreigt uit te sterven

Het Rozenkransje is een plantje dat dreigt uit te sterven.
Op het militair oefenterrein bij Havelte komen momenteel nog een paar vrouwelijke planten van het sterk bedreigde Rozenkransje Antennaria dioica voor. Enkele jaren geleden waren er nog mannelijke planten aanwezig, maar die hebben nu het veld geruimd.


                                                                                          klik op de afbeelding voor een andere foto van het Rozenkransje

niks

Kruisteken

In de Naam van de Vader
en de Zoon
en de Heilige Geest
Amen

Onze Vader
die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel
Geef ons heden
ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade
Amen

Wees gegroet Maria
vol van genade
de Heer is met U
Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen
en gezegend is Jezus
de vrucht van uw schoot
Heilige Maria
moeder van God
bid voor ons zondaars
nu
en in het uur van onze dood
Amen

Eer aan de Vader
en de Zoon
en de Heilige Geest

Zoals het was in het begin
en nu
en altijd
en in de eeuwen der eeuwen
Amen maria Zie het verslag van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica klik hier