Raad van Kerken in Meppel


In Nederland werd in 1968 de Raad van Kerken opgericht. En ook in Meppel ontstond toen een plaatselijke Raad van Kerken.
Zes kerken zijn bij de Raad aangesloten, te weten:

oecume       - de Protestantse Gemeente te Meppel
      - de Remonstrantse Gemeente
      - de Doopsgezinde Gemeente
      - het Leger des Heils
      - de Vrije Evangelische Gemeente
      - de R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus

Daarnaast is ook de Basisgroep in de Raad vertegenwoordigd.

De Raad van Kerken in Meppel organiseert o.a. de volgende activiteiten:

Contactpersoon
voor onze
geloofsgemeenschap:

- - - vacant - - -

      * de oecumenische kanselruil in januari
      * het oecumenisch avondmaal in januari
      * de vespers in de veertigdagentijd
      * de gebedsdienst voor de vrede in september (vredesweek)
      * de Arme Kant van Meppel klik hier

niks