RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Vijf belangrijke vuistregels voor sociale mediaSociale media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze.
Bekende voorbeelden van internationale social media website zijn Facebook, YouTube, Linkedin en Twitter.

Paus Benedictus XVI:
‘Facebook en Twitter
goed voor diepgang’


In het proces van communicatie gaat het om de relatie tussen stilte en woord: twee aspecten van de communicatie die in evenwicht moeten worden gehouden om een authentieke dialoog en diepe verbondenheid tussen mensen te bereiken

Communicatie krijgt waarde en betekenis als woord en stilte elkaar aanvullen

Vaak wordt de hedendaagse mens bestookt met antwoorden op vragen die hij nooit heeft gesteld en onderworpen aan noden die hij nooit had

Wanneer berichten en informatie overvloedig zijn, wordt de stilte essentieel zodat we kunnen onderscheiden wat belangrijk is en wat onbelangrijk of secundair

Zowel de stilte en woord zijn essentiële, integrale onderdelen van het werk van de Kerk voor een vernieuwde verkondiging van Christus in de wereld van vandaag

Tenslotte stelt de paus de luisterhouding van Maria als voorbeeld:

Zij luistert naar het Woord en zorgt dat het bloeit

Roderick Vonhögen hield op de parochiedag 2012 in Hilversum (28 januari 2012) een workshop over sociale media. Sociale media worden steeds belangrijker, ook voor kerken en individuele gelovigen. Twitter en Facebook zijn inmiddels mainstream geworden, maar hoe kunnen we deze sociale media inzetten voor geloofscommunicatie? Hier zijn de vijf belangrijkste regels. Je kunt ze letterlijk op één hand tellen:

De pink
De kleinste van de vingers, de pink, herinnert ons eraan dat sociale communicatie het beste werkt als deze kort en krachtig is. Lange verhalen worden niet gelezen. Twitter is een wereldwijd succes, juist omdat het je dwingt om het kort te houden. Soms kun je woorden zelfs weglaten: een foto, illustratie of filmpje zegt meer dan duizend woorden.

De ringvinger
Deze draagt vaak een ring, het symbool van de band tussen de mensen. Dat is waar het in sociale media om gaat. Het is niet op de eerste plaats een megafoon voor je boodschap, maar een hulpmiddel om relaties en vriendschappen mee op te bouwen. En die relaties vormen vervolgens de grond waarop geloofscommunicatie kan landen. Dus volg je vrienden, reageer, draag bij, maak je kring groter met sociale netwerken. Als jij je interesseert voor anderen, ontstaat er vanzelf wederkerigheid.

De middelvinger
Wordt in Nederland helaas steeds meer gebruikt: in het verkeer, op straat, in de politiek en op internet. Laat je nooit verleiden tot negatieve reacties en al helemaal niet tot verbaal geweld. Tel tot tien en desnoods tot honderd (of bid een Wees Gegroetje) voordat je op de verzendknop drukt.
Gelovigen krijgen vandaag de dag soms heel wat digitale agressie over zich heen. Denk op zulke momenten aan het advies van 'de andere wang', of schudt het stof van je digitale sandalen en negeer of blokkeer de raddraaiers.

De wijsvinger
Niet het opgeheven vingertje, maar de aanwijzende vinger, zoals die van Johannes de Doper als hij naar Jezus wijst. Gebruik sociale communicatie om te wijzen naar het goede, mooie, ware of naar het creatieve, grappige, bemoedigende van anderen. De 'hyperlink' is de basis van het internet en past bij een katholieke spiritualiteit: wij wijzen van ons af, wijzen naar het goede, en daarmee wijzen we de weg.

duim De duim
Het symbool van Facebook: de opgestoken duim. "Dit vind ik leuk". Het is iets dat we allemaal nodig hebben: bevestiging, bemoediging. Reageer op bijdragen of foto's, feliciteer je kennissen of parochianen met hun verjaardag op Facebook, 'retweet' berichtjes die je waardevol vindt. Je laat daarmee zien dat de ander voor jou telt, dat je waardeert wat iemand doet. Dat doet de ander goed, maar je groeit er ook zelf van!Bron: Eric van den Berg