RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
I - Jezus wordt tot de kruisdood veroordeeld


Ofschoon Pilatus geen schuld in Jezus vond, liet hij Hem geselen en leverde hij Hem over om Hem ter dood te laten brengen.
statie I
Hier wordt een mens tot in zijn diepste waardigheid ontkend.
Hier wordt een mens een voorwerp van willekeur.
Hier wordt een mens tot speelbal van meedogenloze machten en berekening.

Wat Jezus overkwam, overkomt nog steeds ontelbare mensen.
Ook in onze dagen schreit het onrecht dat mensen wordt aangedaan, ten hemel.
Er zijn krachten aan het werk die er op uit zijn om mensen te beroven van hun waardigheid en van hun rechten.

Eeuwige God - over heel de wereld ondergaan mensen hun lijden

Laat hen delen in de verrijzenis en verheerlijking en breng allen
die anderen kwaad doen tot bekering
Amen

volgende
niks