Stille Nacht       Heilige Nacht
 

Een van de bekendste kerstliederen is wel Stille Nacht, Heilige Nacht.
De oorspronkelijke, Duitse tekst werd geschreven door de Oostenrijkse kapelaan Joseph Mohr. De Oostenrijker Franz Xavier Gruber schreef de melodie.
Stille Nacht werd voor het eerst gezongen in de nachtmis op Eerste Kerstdag 1818 in de St. Nikolauskirche in Oberndorf in Oostenrijk. engel

De tekst was door Mohr al in 1816 geschreven, maar op kerstavond 1818 vroeg Mohr aan Gruber om een gitaarbegeleiding te maken bij de tekst, omdat het orgel van de kerk kapot was want de muizen hadden de balg van het orgel doorgeknaagt. Maar misschien wilde men ook wel gewoon eens iets anders horen.
's Avonds om 6 uur was Franz Gruber klaar met de melodie en toen moest het nog ingestudeerd worden voor de nachtmis. Het lied was direct een groot succes.

Stille Nacht, Heilige Nacht is vertaald in meer dan 40 talen en in verschillende talen bestaan vaak verschillende versies.

Katholieke versie

     

Protestantse versie

     

Vlaamse versie

Stille nacht, heilige nacht,
Alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
Lieflijk Kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust
Sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht,
Zoon van God, liefde lacht
Vriend'lijk om Uwe Godd'lijke mond,
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus van Uwe geboort',
Jezus van Uwe geboort'.

Stille nacht, heilige nacht,
Herders zien 't eerst Uw pracht;
Door der eng'len alleluja
Galmt het luide van verre en na:
Jezus de redder ligt daar,
Jezus de redder ligt daar.

     

Stille Nacht, Heilige Nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal
werd geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

Hulp'loos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,
werd G'in stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor
Leer m'U danken daarvoor.

Stille Nacht, Heilige Nacht,
Heil en vree wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer
Amen! Gode zij eer.

     

Stille nacht, heilige nacht
Alles slaapt, eenzaam wacht
Bij het kindje, 't hoogheilige paar
Rond de kribbe zingt d'engelenschaar
Slaap in hemelse rust
Slaap in hemelse rust

Stille nacht, heilige nacht
Davids zoon, lang verwacht
wordt door d'herders begroet in de stal
Op de bergen klinkt vreugdegeschal:
Heil de redder is daar!
Heil de redder is daar!

Stille nacht, heilige nacht
't Godd'lijk kind vreedzaam lacht
Liefde spreekt uit zijn mondeke teer
Komt, knielt allen bij 't kindeke neer
Schenk hem allen uw hart
Schenk hem allen uw hart

   

Duits

     

Engels

     

Frans

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hoch heilige Paar.
"Holder Knab' im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh',
Schlaf in himmlischer Ruh!"

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o, wie lacht
Lieb' aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund',
Christ, in deiner Geburt,
Christ, in deiner Geburt!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst Kund gemacht.
Durch der Engel Hallelujah,
Tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da
Christ, der Retter ist da!

     

Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon Virgin Mother and Child
Holy Infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia!
Christ, the Saviour is born
Christ, the Saviour is born

Silent night, holy night
Son of God, love's pure light
Radiant beams from Thy holy face
With the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord, at Thy birth
Jesus, Lord, at Thy birth

     

Ô nuit de paix! Sainte nuit!
Dans le ciel l'astre luit
Dans les champs, tout repose en paix
Mais soudain dans l'air pur et frais
Le brillant choeur des anges
Aux bergers apparaît

Ô nuit d'espoir! Sainte nuit!
L'espérance a relui
Le Sauveur de la terre est né
C'est à nous que Dieu l'a donné
Célébrons ses louanges
Gloire au Verbe incarné

Ô nuit de paix! Sainte nuit!
Dans le ciel l'astre luit
Dans les champs, tout repose en paix
Mais soudain dans l'air pur et frais
Le brillant choeur des anges
Aux bergers apparaît.


 Wie zingt . . . .                                              bidt tweemaal


Half november 2013 ontstond er verwarring over het al-dan-niet mogen zingen van dit lied tijdens de Kerstvieringen in de kerk. Er is een lijst van goedgekeurde gezangen, die tijdens een viering gebruikt mogen worden.
Op deze lijst komen de bekende kerstliederen Stille Nacht en De Herdertjes lagen bij nachte niet voor. Maar deze lijst wordt nog steeds uitgebreid.
Stille Nacht mag dus nog steeds gezongen worden in de Rooms Katholieke Kerk en zoals wel eens vaker gezegd: “Wie zingt, bidt tweemaal”