RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

Algemene Bisschoppensynode 2018 over jongeren, geloof en roeping

In oktober 2018 vond in Rome een Gewone of Algemene Bisschoppensynode plaats.
Bij de aankondiging van deze synode gaf de Heilige Stoel aan dat het thema de “uitdrukking is van de pastorale zorg van de Kerk voor jonge mensen.”

wimpel


Christus vivit


De Nederlandse vertaling van de postsynodale exhortatie van paus Franciscus aan de jongeren en aan heel het volk van God is beschikbaar
klik hier26 maart 2019

Paus ondertekent postsynodale exhortatie jongerensynode

Op maandag 25 maart, het feest van Maria Boodschap, heeft paus Franciscus zijn postsynodale exhortatie Christus Vivit, Christus leeft, ondertekent. De exhortatie is onder meer gebaseerd op het einddocument van de bisschoppensynode met daarin de belangrijkste aanbevelingen van de bisschoppen uit de hele wereld. Zij waren van 3 tot 28 oktober 2018 bij elkaar in Rome om te spreken over het thema jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping.
klik hier29 oktober 2018  
 

Brief van de synodevaders aan alle jongeren       in het engels


De bisschoppensynode is ten einde . . . . nu begint het

Joost Jansen oPraem geeft zijn visie op wat er is gebeurd en nu gaat/moet gaan gebeuren
28 oktober 2018  
 

Jongeren in de synode, dat was even wennen voor bisschoppen

Na ruim drie weken eindigde vandaag de XVe Algemene Bisschoppensynode. met een plechtige Eucharistieviering in de St.Pieter in Rome.
Door de aanwezigheid van jongeren heerste er op deze synode een andere, een levendiger sfeer.27 oktober 2018  
 

Mgr De Jong blikt terug op de synode over jongeren

Aan het einde van de synode over jongeren blikt de Nederlandse afgevaardigde mgr. De Jong in een inerview met de NOS terug op de afgelopen weken. Hij noemt het een dynamische en intensieve ervaring.
klik hier
Brief van de jongeren aan de paus

Aan het einde van de algemene vergadering boden de jongeren, die aanwezig waren bij deze Algemene Bisschoppensynode, een brief aan aan paus Franciscus:

Lieve paus Franciscus,

Wij, de jongeren, aanwezig bij deze synode, willen van deze gelegenheid gebruik maken om onze dankbaarheid en vreugde te uiten voor de geboden ruimte om dit kleine stukje geschiedenis samen waar te maken.
Nieuwe ideeën hebben ruimte nodig en u hebt ons die ruimte gegeven.

We willen zeggen dat we uw droom delen:
een kerk die naar buiten komt;
open is voor iedereen, in het bijzonder voor de zwaksten:
een kerk midden in de wereld.

We zijn een actief deel van deze kerk en we willen concreet blijven streven naar verbetering in onze steden en in onze scholen, de sociaal-politieke wereld en de werkomgeving, het verspreiden van een cultuur van vrede en solidariteit Wij willen de armen in het middelpunt plaatsen. zodat iedereen Jezus zelf herkennen.

Aan het einde van deze synode willen we u vertellen dat we met u en met alle bisschoppen in onze kerk, graag door willen gaan op het pad dat u bent ingeslagen. En we beloven u onze volledige steun en ons dagelijkse gebed ".26 oktober 2018  
 

Een engels-ondertitelde video over wat verschillende deelnemers vinden van deze synode.

Wanneer u geen facbook heeft klik dan gewoon op 'Niet nu'25 oktober 2018  
 

 
Persconferentie van vandaag


Slotdocument onderwerp van beraadslagingen klik hier

Dinsdag 23 oktober is de concepttekst van het Slotdocument van de Jongerensynode uitgereikt aan de Synodevaders en toegelicht. De tekst ervan werd alleen op papier verdeeld.
Woensdag en donderdag werden de amandementen ingebracht voor de tekst en besproken.23 oktober 2018


Jonge vrouwelijke priester ‘aangenaam verrast’ door openheid synodevaders

De 32-jarige Martina Viktorie Kopecká is namens de Wereldraad van Kerken waarnemer bij deze bisschoppensynode. Zij is priester van de Hussitische Kerk. En zij zegt aangenaam verrast te zijn door de openheid van de synodevaders
klik hier
18 oktober 2018


klik hier Synode is halverwege - een tussenbalans

De Bisscopensynode over jongeren is halverwege. Er is vertrouwen gegroeid onder de ‘synodevaders’, de toehoorders en de jongeren. Maar er is ook kritiek.


Hoop, vreugde en uitdagingen op de bisschoppensynode

Onder de jongeren op de bisschoppensynode bevindt zich de Indonesische Anastasia Indrawan. Begin oktober werd Indonesië getroffen door een aardbeving en een daarop volgende tsunami.
In haar toespraak tot de synode zegt Anastasia: “Het is een vernietigende gebeurtenis. We hebben de hoop, het gebed en de hulp van iedereen hard nodig.”
klik hier12 oktober 2018


klik hier Toehoorder synode: ‘Veroordeel Kerk niet vanwege fouten individuen’

De Synodetoehoorder Percival Holt uit India meent dat verkeerd is wanneer we de Kerk veroordelen vanwege fouten die door mensen binnen de Kerk zijn begaan.

Foto: CNS Photo/Paul Haring
Mgr. De Jong beantwoordt vragen over de synode

De eerste week hebben we het eerste van 3 delen van Instrumentum Laboris (werkdocument) besproken: de inventarisatie van de jeugdcultuur.
Dit werkdocument is samengesteld uit de vragenlijsten die naar de bisschoppenconferenties zijn gegaan, de online enquête en het verslag van de presynode.

klik hier

Foto: JongKatholiek.nl10 oktober 2018


klik hier Kerk moet taal van de jongeren spreken

De vorderingen van de synode over en met jongeren, samengevat door Joost Jansen oPraem.

Zaterdagavond vulde de Paus Paulus VI-zaal zich met muziek, met getuigenissen, met reacties van de paus. Wat in deze zaal gebeurde was als het ware een alternatieve synode-aula. En dit hoort thuis midden in deze synmode, aldus paus Franciscus.

Foto: Katholiek.nl
4 oktober 2018


Paus tot synodevaders: openhartig spreken in plaats van geklets

De moed om te spreken moet worden geëvenaard door de nederigheid van het luisteren.
klik hier


klik hier

6 treffende citaten tijdens de opening van de synode3 oktober 2018

klik hier Paus vraagt om ‘door hoop gezalfde’ jongerensynode

In zijn preek tijdens de Eucharistieviering op het St.Pietersplein aan het begin van de XVe Algemene Bisschoppensynode over ‘Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping’ vroeg paus Franciscus de Heilige Geest om de hoop en dynamiek in de Kerk te vernieuwen. klik hierJongerensynode met felle discussie van start

Na de golf van nieuwe onthullingen over misbruikschandalen pleitten verschillende bisschoppen ervoor de synode, een raadgevend overleg, op te schorten. Zolang de leiding van de Kerk haar zaakjes niet klik hier op orde heeft ontbeert zij het gezag om jongeren iets te zeggen, is de redenatie.
De Nederlandse jongerenbisschop Rob Mutsaerts heeft om die reden afgezien van deelname.


1 oktober 2018

klik hier Gebed voor alle jongeren in de wereld

Voor deze jongerensynode schreef paus Franciscus een gebed. De Nederlandse vertaling van deze als gebedskaart vind je hier.De prior van Taizé gast tijdens synode

Broeder Alois, de prior van Taizé is tijdens de komende synode de speciale gast van paus Franciscus. Hij zal ook aan de vergaderingen tijdens deze synode deelnemen.19 september 2018

Mgr. De Jong naar synode over ‘Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping’

Mgr. dr. E. J. de Jong, hulpbisschop van bisdom Roermond, gaat in oktober namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie naar de Gewone Algemene Bisschoppensynode over ‘Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping’ in Rome. Hij vervangt mgr. Mutsaerts die eerder werd gekozen als afgevaardigde, klik hier maar besloten heeft dat hij in het licht van recente gebeurtenissen in de wereldkerk niet wil deelnemen.18 september 2018

Nieuwe regels bisschoppensynode

Paus Franciscus wil een luisterende Kerk, daarom heeft hij met de apostolische constitutie Episcopalis Communio de regels voor de bisschoppensynode vernieuwd.
klik hier De komende ‘jongerensynode’, die van 3 tot 28 oktober wordt gehouden, is de eerste bisschoppensynode volgens deze nieuwe regels. Tijdens deze synode zullen jongeren en hun roeping centraal staan.21 juni 2018

7 kernwoorden in het werkdocument voor de jongerensynode

-         Luisteren
-         Begeleiding
-         Bekering
-         Onderscheiding
-         Uitdagingen
-         Roeping
-         Heiligheid
Dit zijn de kernwoorden waarover de bisschoppen in oktober klik hier moeten nadenken tijdens de bisschoppensynode over jongeren19 juni 2018

Eindverslag van de pre-synode nu beschikbaar in het Nederlands

Op de zelfde dag als het verschijnen van het werkdocument voor de komende bisschoppensynode over jongeren is de Nederlandse versie van het eindverslag van de pre-synode verschenen. klik hier19 juni 2018

Werkdocument voor de jongerensysnode gepresenteerd

Het ‘Instrumentum Laboris’ of het werkdocumnet voor de komende bisschoppensynode over de jongeren, die van 3 tot 28 oktober in Vaticaanstad wordt gehouden, is vandaag gepresenteerd. klik hier Het document heeft drie hoofdonderdelen, namelijk (h)erkennen, interpreteren en kiezen met betrekking tot roeping in het leven.  
 
helaas is de tekst in het engels, zodra er een nederlandstalige versie verschijnt kom die hier28 maart 2018

Monseigneur Mutsaerts in oktober naar Rome voor bisschoppensynode

Mgr De korte maakte tijdens de Chrismaviering in de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch bekend dat Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van het bisdom Den Bosch, in oktober voor vier weken naar Rome zal gaan om namens Nederland deel te nemen aan de bisschoppensynode.

klik hier Danny Hakvoort, de Nederlandse vertegenwoordiger bij de pre-synode, overhandigde hem het slotdocument van deze bijeenkomst.27 maart 2018 klik hier


De Franse zuster Nathalie Becquart zegt op de Vaticaanse voorsynode dat jongeren van tegenwoordig voor de kerk hun handen uit de mouwen willen steken

26 maart 2018 klik hier

Hier nog een kort videoverslag van Dag6


risico

25 maart 2018

Palmzondag = WereldJongerenDag

Vandaag is het slotdocumnet van de Pre-Synode over jongeren aan paus Franciscus aangeboden.
De paus bedankte nogmaals alle deelnemers en ook allen die via sociale media hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst voor hun inbreng.24 maart 2018 risico

Ten slotte

Op de slotdag werd het einddocument gepresenteerd. Lijvig en in het engels, maar zeker de moeite waard. klik hier

Een foto van alle deelnemende jongeren hoort er natuurlijk ook bij
En hier is de officiële video klik hier


23 maart 2018

En ondertussen

risico Terwijl het redactieteam bezig was de slottekst te schrijven bezochten anderen deelnemers aan de pre-synode enkele bezienswaardigheden in Rome. O.a. catacomben van Sint-Calixtus en daarna de kathedraal van St.Jan van Lateraenen om daar de kruisweg te bidden.


23 maart 2018

De laatste lootjes
klik hier risico
Vandaag werd het tweede voorstel voor het slotdocument gepresenteerd. Deze werd weer voorzien van de nodige amendementen, waarna de commisssie nog een keer aan het werk moest.
Daarnaast een verslag vanuit Romerisico

22 maart 2018

Podcast:
klik hier
interview met de Nederlandse afgevaardigde
bij de Pre-synode: Danny Hakvoort22 maart 2018

'n Blog in het Engels
klik hier
Hoe 300 jongeren van over de hele wereld in 4 dagen 1 document voor de paus schrijven22 maart 2018

'n foto-impressie

klik hier risico Enkele foto's van de afgelopen pre-synode-dagen.
Klik op een foto om meer foto's te zien of een kort filmpje
bron foto's: Facebook/synod201821 maart 2018
risico

Live blog Annelien Boone in het Vaticaan

De Belgische afgevaardigde naar de pre-synode sprak op de eerste dag de gezamenlijke vergadering toe. Zij houdt een dagelijkse blog bij. klik hier


20 maart 2018

risico Nu de jongeren aan het woord

Paus Franciscus opende gisteren de pre-synode over het thema jongeren met gebed en een toespraak
Daarna kwamen enkele jongeren aan het woord. En het waren niet allemaal gemakkelijke onderwerpen, die aan bod kwamen. De paus veroordeelde prostitutie als een vorm van “marteling van vrouwen”. Iemand die ervoor betaalt is een “crimineel”. Hij reageerde met zijn uitspraak op het verhaal van een jonge Nigeriaanse die als slachtoffer van mensenhandel was gedwongen zich te prostitueren om haar ‘schuld’ af te betalen. klik hier klik hier


19 maart 2018

risico Pre-synode geopend door Paus Franciscus

Paus Franciscus opende vandaag de pre-synode over het thema jongeren. Hij herinnerde eraan dat om iets te bereiken we risico's moeten durven nemen.
klik hier Tot slot nodigde de paus de jongeren uit om zich in alle vrijheid te blijven uitten: “Jullie zijn de hoofdrolspelers”, zo verzekerde hij de jongeren “en daarom is het belangrijk dat jullie openlijk spreken. Ik verzeker jullie dat jullie bijdrage serieus genomen zal worden!”


16 maart 2018
danny

Nederlandse bisschoppen wensen Danny Hakvoort zegen en inspiratie in Rome

Meer dan 300 jongeren uit de hele wereld komen vanaf 18 maart bij elkaar om te spreken over het thema van de Jongerensynode in voorbereiding op de Rooms-Katholieke Bisschoppensynode over hetzelfde onderwerp die in oktober 2018 plaatsvindt. Voor Nederland is Danny Hakvoort afgevaardigd en de Nederlandse Bisschoppen wensen hem zegen en inspiratie voor de komende week.
klik hier Foto: www.rkkerk.nl1 maart 2018

facebook Jongeren kunnen via facebookgroep meespreken tijdens presynode

Jongeren tussen 16 en 29 jaar worden uitgenodigd om via facebook mee te praten tijdens de presynode over ‘Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’ die van 19 tot 24 maart in Rome wordt gehouden. Aan deze presynode nemen jongeren deel die zijn afgevaardigd door bisschoppenconferenties uit de hele wereld, maar nu kunnen andere jongeren dus ook meepraten in een speciale facebookgroep.18 februari 2018

danny Paus nodigt jongeren uit om online deel te nemen aan #Presynode2018

Paus Franciscus heeft zondag 18 februari in zijn angelustoespraak alle jongeren uitgenodigd om mee te doen aan een online-overleg in het kader van de voorbereidende bijeenkomst van de komende bisschoppensynode over jongeren.

klik hier klik hier26 januari 2018

Danny Hakvoort afgevaardigd naar pre-synode over jongeren

danny In maart 2018 wordt in Vaticaanstad een ‘pre-synode’ gehouden in voorbereiding op de Gewone Bisschoppensynode die in oktober dit jaar plaatsvindt met als thema ‘Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’. Aan deze pre-synode nemen jongeren uit de hele wereld deel. Namens Nederland wordt Danny Hakvoort afgevaardigd door de bisschoppenconferentie. klik hier 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.7 november 2017

R.K. Kerk in Nederland onderzoekt mogelijkheden en kansen voor jongerenwerk in de parochies

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland heeft in een onderzoeksrapport de mogelijkheden en kansen in kaart gebracht voor het jongerenwerk in de parochies. Het onderzoek geeft antwoorden op de vragenlijst die vanuit het Vaticaan is uitgezet voor de klik hier 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.6 september 2017

Synode-generaal: 110.000 respondenten jongerenenquête

klik hier Afgelopen week waren vanuit de hele wereld jongeren bijeen in Rome ter voorbereiding van de synode 2018
                          vragenlijst
Nederlands-talige enquête online
klik hier

In oktober 2018 wordt de 15e Algemene Bisschoppensynode gehouden met als thema 'jongeren'. Aan de bisdommen zijn vragenlijsten voorgelegd, maar minsten zo belangrijk is de vragenlijst, die nu online staat en door iedere jongere kan worden ingevuld.

Foto: youth.synod2018.va

klik hier De kerk wil jullie stem horen, over jullie gevoeligheden en geloof.
Ja, zelfs jullie twijfels en kritiek.
handtekening
13 januari 2017

LINEAMENTE     =
het voorbereidende document
met suggesties voor onderwerpen

Lineamente ‘Jongerensynode 2018’ vastgesteld

In Rome werd vandaag, in aanwezigheid van twee jongeren, de 22-pagina’s tellende Lineamente gepresenteertd voor de bisschoppensynode in 2018, die gewijd zal zijn aan de gelovige jongeren, in het bijzonder 16- tot 29-jarigen. klik hier10 oktober 2016

Bisschoppensynode 2018

Op 6 oktober 2016 kondigde het Vaticaan aan dat in oktober 2018
weer een Algmene Bisschoppensynode zal worden gehouden klik hier

wimpel


Synode komt uit het Grieks en betekent 'samen op weg' (syn = samen, hodos = de weg). Een synode is een vergadering van o.a. bisschoppen, die de paus adviseert in belangrijke aangelegenheden.
Het is iets anders dan een parlement. In een parlementair debat gaat het om het bereiken van een meerderheid, in een synode probeert men tot een broederlijke consensus te komen, “in alle vrijheid en met respect voor elkaar”.

wimpel