RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - MeppelBijzondere Bisschoppensynode 2019
                                        over het Amazone-gebied

Van 6 tot 27 oktober 2019 vindt in Vaticaanstad een ‘bijzondere assemblee van de Bisschoppen-synode’ over het Amazonegebied plaats.
Het thema van deze Amazone-synode luidt: ‘Amazonia: nieuwe paden voor de Kerk en voor een integrale ecologie’.
Het idee hiervoor zat al in de encycliek Laudato si’ uit 2016 van paus Franciscus. Hij roept daarin op tot actie tegen de klimaatverandering en de rampzalige gevolgen daarvan. Franciscus noemt daarbij het gehele Amazonegebied als probleemregio.
wimpel

12 februari 2020

Geen wijzigingen in de kerkelijke discipline over de wijdingen

Woensdag 12 februari verscheen de apostolische exhortatie naar aanleiding Amazonesynode uit 2019. Het is de vijfde exhortatie van paus Franciscus en de vierde die voortkomt uit een synode. De titel Querida Amazonia (‘Geliefde Amazone’) is al verrassend, omdat die niet in het Latijn maar in het Spaans is. De grote vraag was “Welke beslissingen heeft de paus genomen?”
In zijn exhortatie scHrijft paus Franciscus niets over het verplichte celibaat, ook niet over de mogelijkheid van een priesterwijding voor gehuwde mannen (de zogeheten viri probati) en ook niet over het diaconaat voor vrouwen.
klik hier28 oktober 2019

Meer in slotverklaring Amazonesynode dan alleen vrouwelijke diakens en gehuwde priesters

In de slotverklaring, die zaterdag werd aangenomen en aan de paus werd aangeboden staat veel meer dan alleen een uitspraak over gehuwde priesters en vrouwen toelaten als diaken.
klik hier26 oktober 2019

Update van zaterdag 26 oktober door
Mgr. Choennie, bisschop van Suriname


klik hier26 oktober 2019

Amazonesynode: vrouwelijke diakens en getrouwde priesters

Er vond vandaag een aardverschuiving plaats in het Vaticaan. De synodevaders besloten met de vereiste 2/3 meerderheid om de paus te adviseren vrouwelijke diakens en getrouwde priesters toe te staan in de meest afgelegen gebieden van de Amazone.
klik hier
24 oktober 2019

Amazonesynode loopt ten einde: verdeeldheid over viri probati

De eerste versie van het slotdocument werd onder daverend applaus begroet. Maar nog altijd is er veel discussie over de invoering van viri probati.
klik hier


23 oktober 2019

Inculturatie, een beeldenstormpje, een catacombenpact en (alweer) viri probatiEen update over een kleine week Amazonesynode.
klik hier
22 oktober 2019

“Het goud de Kerk uit”

Het zoeken naar goud en de winning daarvan in het Amazonegebied leidt tot grote milieu- en gezondheidsproblemen, in het bijzonder bij de inheemse bevolking.
klik hier17 oktober 2019

Nieuws en écht nieuws uit de Amazonesynode

klik hier15 oktober 2019

Update van maandag 14 oktober door
Mgr. Choennie, bisschop van Suriname


klik hier12 oktober 2019

Overzicht van de eerste week van van de Amazone-synode

klik hier
tekst is in het Engels

8 oktober 2019

Update van dinsdag 8 oktober door
Mgr. Choennie, bisschop van Suriname


klik hier7 oktober 2019

Update van maandag 7 oktober door
Mgr. Choennie, bisschop van Suriname


klik hier
7 oktober 2019

“Als dan ‘viri probati’ een oplossing is, waarom niet?”,

“Ik hou van het Celibaat, ik sta er pal achter, maar ik zie ook, dat de getrouwde Diakens anders kunnen preken dan ik, en dat vind ik een prachtige aanvulling”, zo Hollerich.

7 oktober 2019

'De Kerk bestaat om het vuur van Gods liefde te verspreiden’

“De missie van de katholieke Kerk in de wereld is het verspreiden van het vuur van Gods liefde. Het mag niet beperkt worden tot ‘regulier onderhoud’ van hen die het Evangelie al kennen,” zei paus Franciscus.
klik hier7 oktober 2019

Mgr. Liesen namens Nederlandse bisschoppen over betrokkenheid bij Amazonesynode

klik hier Mgr. Liesen, bisschop van Breda, sprak met meerdere bisschoppen uit het Amazonegebied toen hij te gast was bij een van de voorbereidende pre-synodes in Brits Guyana.6 oktober 2019

Paus maant conservatieven tot verandering

Paus Franciscus heeft conservatieve kerkleden zondag opgeroepen niet langer vast te houden aan oude gewoonten maar zich open te stellen voor verandering, waaronder de mogelijkheid voor priesters om te trouwen. Hij zei dat bij de opening van een bisschoppenconferentie over de toekomst van de rooms-katholieke kerk in het Amazonegebied. klik hier6 oktober 2019

Oproep van Mgr. Karel Choennie bij de opening van de Amazonesynode in Rome. klik hier

Mgr. Karel Choennie is bisschop van Paramaribo. Karel Choennie is de tweede bisschop van Paramaribo van Surinaamse afkomst, maar de eerste met Hindoestaanse wortels.5 oktober 2019

Zondag begint de Amazone-Synode

https://www.mariabode.nl/buitenland/zondag-begint-de-amazone-synode-komt-er-een-rk-kerk-2-0/ Zondag 6 oktober begint de Amazone-Synode. 185 deelnemende Bisschoppen en 80 leken-experts en waarnemers zoeken oplossingen voor de uitdagingen in Zuid-Amerika – ook vrouwen discussiëren mee. Komt er een RK-kerk 2.0 ?4 oktober 2019

Zeven vragen (en antwoorden) over de Amazonesynode

klik hier

klik hier
16 september 2019

De drie grootste bedreigingen voor het Amazonewoud

Johan Verschueren SJ, de regionaal overste van de jezuďeten in Nederland en Vlaanderen, bezocht de Amazone een aantal keren. Hij beschrijft de grootste dreigingen voor dit deel van de wereld. klik hier


4 september 2019


De synode is geen parlement, zonder de Heilige Geest is er geen synode

klik hier22 augustus 2019

Duizenden branden in Amazonegebied, wat is er aan de hand?

Branden zijn niet ongewoon in het Amazone-gebied, zeggen kenners. Toch reageren zij bezorgd op de berichten uit het gebied. "Het loopt uit de hand."
klik hier17 juni 2019

Werkdocument Amazonesynode stelt viri probati en dienstwerk voor vrouwen voor

De Kerk moet wegen vinden om inheemse katholieken te bereiken in het Amazonegebied. De wijding van rijpe gehuwde mannen (viri probati) en een “officieel dienstwerk” voor vrouwen zouden daarbij bestudeerd moeten worden, blijkt uit het werkdocument voor de Amazonesynode in oktober.

klik hier


Uiteraard zijn er ook kritische reacties op dit werkdocument. Sommigen vinden dat de voorstellen in dit werkdocument veel en veel te ver gaan. klik hier
Oordeel zelf8 maart 2018

Thema en benoeming pre-synodale raad voor de "Amazone-synode"

Paus Franciscus heeft vastgesteld dat de Speciale Vergadering van de Bisschoppensynode voor de regio Panamazon, te houden in oktober 2019, het volgende thema zal hebben:

Amazone: nieuwe wegen voor de Kerk en voor een integrale ecologie klik hier25 juni 2017

Paus roept synode samen over Amazone

Op verzoek van de bisschoppenconferenties van Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia en Brazilië roept paus Franciscus een regeionale bisschoppensynode bijeen in oktober 2019.
De synode staat in het teken van de pastorale begeleiding en de evangelisatie van de volkeren van Amazone. De synode zal onder meer aandacht besteden aan de milieuproblematiek, de rechten van de inheemse volkeren en de mijnbouw in de regio, die vaak ten koste gaat van het milieu en de plaatselijke gemeenschappen.
klik hier

wimpel


Synode komt uit het Grieks en betekent 'samen op weg' (syn = samen, hodos = de weg). Een synode is een vergadering van o.a. bisschoppen, die de paus adviseert in belangrijke aangelegenheden.
Het is iets anders dan een parlement. In een parlementair debat gaat het om het bereiken van een meerderheid, in een synode probeert men tot een broederlijke consensus te komen, “in alle vrijheid en met respect voor elkaar”.

wimpel amazone