Bijzondere Bisschoppensynode 2019 over het Amazone-gebieds

Van 6 tot 27 oktober 2019 vindt in Vaticaanstad een ‘bijzondere assemblee van de Bisschoppen-synode’ over het Amazonegebied plaats.
Het thema van deze Amazone-synode luidt: ‘Amazonia: nieuwe paden voor de Kerk en voor een integrale ecologie’.
Het idee hiervoor zat al in de encycliek Laudato si’ uit 2016 van paus Franciscus. Hij roept daarin op tot actie tegen de klimaatverandering en de rampzalige gevolgen daarvan. Franciscus noemt daarbij het gehele Amazonegebied als probleemregio.
Op 15 oktober 2017 maakte de paus bekend dat de Bisschoppensynode zich over deze problemen zal buigen. amazone

wimpel


22 augustus 2019

Duizenden branden in Amazonegebied, wat is er aan de hand?

Branden zijn niet ongewoon in het Amazone-gebied, zeggen kenners. Toch reageren zij bezorgd op de berichten uit het gebied. "Het loopt uit de hand."
klik hier17 juni 2019

Werkdocument Amazonesynode stelt viri probati en dienstwerk voor vrouwen voor

De Kerk moet wegen vinden om inheemse katholieken te bereiken in het Amazonegebied. De wijding van rijpe gehuwde mannen (viri probati) en een “officieel dienstwerk” voor vrouwen zouden daarbij bestudeerd moeten worden, blijkt uit het werkdocument voor de Amazonesynode in oktober.

klik hier


Uiteraard zijn er ook kritische reacties op dit werkdocument. Sommigen vinden dat de voorstellen in dit werkdocument veel en veel te ver gaan. klik hier
Oordeel zelf8 maart 2018

Thema en benoeming pre-synodale raad voor de "Amazone-synode"

Paus Franciscus heeft vastgesteld dat de Speciale Vergadering van de Bisschoppensynode voor de regio Panamazon, te houden in oktober 2019, het volgende thema zal hebben:

Amazone: nieuwe wegen voor de Kerk en voor een integrale ecologie klik hier25 juni 2017

Paus roept synode samen over Amazone

Op verzoek van de bisschoppenconferenties van Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia en Brazilië roept paus Franciscus een regeionale bisschoppensynode bijeen in oktober 2019.
De synode staat in het teken van de pastorale begeleiding en de evangelisatie van de volkeren van Amazone. De synode zal onder meer aandacht besteden aan de milieuproblematiek, de rechten van de inheemse volkeren en de mijnbouw in de regio, die vaak ten koste gaat van het milieu en de plaatselijke gemeenschappen.
klik hier

wimpel


Synode komt uit het Grieks en betekent 'samen op weg' (syn = samen, hodos = de weg). Een synode is een vergadering van o.a. bisschoppen, die de paus adviseert in belangrijke aangelegenheden.
Het is iets anders dan een parlement. In een parlementair debat gaat het om het bereiken van een meerderheid, in een synode probeert men tot een broederlijke consensus te komen, “in alle vrijheid en met respect voor elkaar”. klik hier

wimpel