Tarieven voor kerkelijke dienstverlening

 
Viering in de kerk
huwelijk, jubileum of uitvaart
€   400,00
Begrafenis- of crematiedienst  
begraafplaats / crematorium in Meppel
€   300,00
Doop
tijdens eucharistieviering
€     30,00
buiten eucharistievieiring
€     60,00
 
Een dubbel tarief kan van toepassing zijn voor bovenstaande diensten,
indien men de parochie niet of niet voldoende financieel heeft ondersteund
**********
Misintenties
€     10,00
**********

Begraafplaats Hesselingen

Grafrechten
Familiegraf
4 personen - 2 x 2 20 jaar
€ 3600,00
Partnergraf
2 personen naast elkaar 20 jaar
€ 3300,00
Dubbelgraf
2 personen boven elkaar 20 jaar
€ 2100,00
Enkel graf
1 persoon 20 jaar
€ 2100,00
Kindergraf
20 jaar
€ 1400,00
Urnengraf
maximaal 2 asbussen 20 jaar
€ 1400,00
Nis in urnenmuur
inclusief blanco voorplaat
maximaal 2 asbussen 20 jaar
€ 1000,00
Bijzetting in familiegraf, partnergraf of dubbelgraf
 
exclusief kosten van derden
€   300,00
Bijzetting asbus in bestaand graf of nis in urnenmuur
 
exclusief kosten van derden
€   300,00
Verlenging grafrecht voor 10 jaar
25% van de huidige prijs
 
Reservering en verlenging van de reserveringen
Reserveren familiegraf of partnergraf
10 jaar
€   225,00
Reserveren dubbelgraf of enkel graf
10 jaar
€   150,00
Reserveren urnengraf of nis in urnenmuur
10 jaar
€   150,00
Verlenging reservering familiegraf of partnergraf
10 jaar
€   225,00
Verlenging reservering dubbelgraf of enkel graf
10 jaar
€   150,00
Verlenging reservering urnengraf of nis in urnenmuur
10 jaar
€   150,00
 
Verstrooiing van as op asstrooiveld van de begraafplaats Hesselingen
As verstrooien met of zonder familie erbij
1 asbus
€   100,00
As verstrooien met pastor erbij
1 asbus
€   200,00
Gedenkplaatje bij asstrooiveld (incl tekst)
20 jaar
€   150,00
Verlenging recht plaatsen gedenkplaatje bij asstrooiveld (10 jaar)
25% van de huidige prijs
**********

St.Stephanuskerk - Meppel

Verhuurtarieven
aan parochianen
aan derden
Parochiezalen per uur
€     10,00
€     15,00
Parochiezalen per dagdeel
€     35,00
€     50,00
Kerkruimte per dagdeel
€     75,00
€   100,00
**********
Koffie per kopje/beker
€       0,30
€       0,50
**********
Overige
Advertentie in parochieblad
1/4 pagina
€     65,00
€     80,00
Advertentie in parochieblad
1/3 pagina
€   100,00
€   125,00
Advertentie in parochieblad
1/2 pagina
€   120,00
€   150,00
Drukwerk Risograph
per master
€       0,70
        plus
per vel papier
€       0,07Disclaimer

niks