40-dagentijd                                                                 Vastentijd


De 40-dagentijd begint 46 dagen vůůr Pasen. Dit is logisch omdat de 40-dagentijd de vastentijd is. In die 40 dagen zitten 6 zondagen en op zondagen is het niet gebruikelijk dat er wordt gevast binnen de Katholieke Kerk.

vastenkruis

In de kerk is de liturgische kleur van de vastentijd paars. Tradioneel werden de beelden in de kerk dan afgedekt door een paars doek.
Op Witte donderdag werden deze paarse kleden vervangen door witte doeken.

Verplicht vasten
In de meest recente editie van het kerkelijk wetboek zijn Aswoensdag en Goede Vrijdag als algemeen verplichte vastendag voorgeschreven (canon 1251).
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daarbij in 1989 aangetekend: "Wij bepalen dat Aswoensdag en Goede Vrijdag dagen van verplichte vasten en onthouding in spijs en drank zijn en dat verder het bepalen van de wijze van de beoefening van boete en onthouding aan het eigen geweten en initiatief van de gelovigen wordt overgelaten."

vastenaktie
Van Carnaval tot Pasen voert de Vastenaktie campagne voor projecten in ontwikkelingslanden. Tijdens de Vastenaktie gaat het om zelf iets laten, zodat er meer is voor een ander. Dus:

Even iets minder. Voor een ander.

niks

C A R N A V A L

Vastentijd wordt voorafgegaan door drie dolle dagen
Voordat men aan de 40 vastendagen gaat beginnen springt men nog een keer stevig uit de band
 
 
 
  H a r i n g     h a p p e n

Omdat in de vasten vlees niet was toegestaan maar vis wel was en is het ook nu nog vaak gebruikelijk om op aswoendag nog even terug te blikken op het afgelopen feest terwijl men een haring hapt
 
 
 
  V a s t e n t r o m m e l t j e

Vroeger was het gebruikelijk dat kinderen een Vastentrommeltje hadden
Hierin bewaarde men alle snoepjes - die men in de vastentijd kreeg
Op zondagen mocht er dan wel een snoepje gegeten worden