Liturgisch rooster van vieringen in de St.Stephanuskerk - Meppel

Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30
 

datum
tijd
omschrijving
liturgisch kleur
voorganger
viering
lector misdienaars
acolieten
koor
cantor
        organist        
koster collectanten

Zo.20-10-19
10.00

29e Zondag
door het jaar

D.O.L.P
A.Klaassen
G.Klaassen
Woord & Communie

 
--
 

--

samenzang
organist N.Kunnekes

J.Mentink

A.v.d.Klaauw
A.Ouwehand

Di.22-10-19                18.45  

Rozenkransgebed

Zo.27-10-19
10.00

30e Zondag
door het jaar

P.Wellen
Eucharistie

 
M.Lucassen
 

Marthe
Harjan

gastkoor
uit Winschoten

P.Krijnen

E.Dusabe
G.Munsterman

kopjekoffieomdat er een gastkoor bij ons zingt
staat na afloop van de de viering de koffie (en de thee) voor u klaar

Di.29-10-19                18.45  

Rozenkransgebed

Vr.01-11-19
19.00

Allerheiligen

P.Wellen
E.Verheijen
Eucharistie

Beilen

Za.02-11-19
19.00 voedselbank

Allerzielen

P.Wellen
Eucharistie

 
M.Mentink
 

Sander
Jelle

Gemengd Koor

E.Dusabe

A.v.d.Klaauw
A.Ouwehand

kopje koffie kopje koffie kopjekoffiena afloop van deze Allerzielenviering
staat de koffie (en de thee) voor u klaar

Zo.03-11-19

geen viering

Di.05-11-19                18.45  

Rozenkransgebed

Zo.10-11-19
10.00 voedselbank

32e Zondag
door het jaar

P.Maes/T.Hofland
D.O.L.P
Woord- & Communieviering

 
--
 

--

Samenzang

J.Mentink

B.Ndayikeza
E.Dusabe

kinderwoorddienst
de kinderen kunnen deze zondag in hun eigen viering
luisteren naar dezelfde verhalen
die de volwassenen ook tijdens de viering horen

Di.12-11-19                18.45  

Rozenkransgebed

Zo.17-11-19
10.00 voedselbank

33e Zondag
door het jaar

R.v.d.Hout
P.Wellen
Eucharistie
H.Vormsel

 
--
 

Niels
Jacob

Jongerenkoor

P.Krijnen

Bryce
Emanuel
A.v.d.Klaauw
A.Ouwehand

kopje koffie kopje koffie kopjekoffiena afloop van deze bijzondere viering
kunt u de jongeren feliciteren met het H.Vormsel
en is er uiteraard koffie (en thee) voor iedereen

Di.19-11-19                18.45  

Rozenkransgebed

Zo.24-11-19
10.00 voedselbank

 
Christus Koning
van het heelal
 

E.Verheijen
Woord- & Communieviering

 
A.Klaassen
 

DaniŽl
Hannah

Gemengd Koor

G.de Boer

E.Dusabe
G.Munsterman

Di.26-11-19                18.45  

Rozenkransgebed

 
een nieuw kerkelijk jaar begint 4 zondagen vůůr Kerstmis
dus bij de voorbereiding op de geboorte van Jezus Christus

het kerkelijk jaar 2019-2020 is een zogeheten A-jaar
in het A-jaar lezen we vooral uit het evangelie van MatteŁs
 

Zo.01-12-19
10.00

1e Zondag
van de Advent

P.Wellen
Eucharistie

 
D.Jakobs
 

Mirthe
Joost

Kinderkoor
De Stephannootjes

K.Schiphouwer

B.Ndayikeza
T.Hofland

kopje koffie kopje koffiena afloop van de viering op de 1e adventszondag kunt u
koffie (of thee) drinken en even bijpraten met elkaar
 

Di.03-12-19                18.45  

Rozenkransgebed

Zo.08-12-19
10.00

2e Zondag
van de Advent

P.Wellen
Eucharistie

 
H.v.d.Klaauw
 

Harjan
Simone

Samenzang

J.Mentink

A.v.d.Klaauw
A.Ouwehand

kinderwoorddienst

de kinderen bereiden zich in hun eigen viering
voor op het komende kerstfeest

Ma.09-12-19
09.00

schoolviering
De Plataan

P.Wellen

viering tijdens de Advent

Di.10-12-19                18.45  

Rozenkransgebed

Zo.15-12-19
10.00

3e Zondag
van de Advent

Zondag Gaudete

E.Verheijen
Woord- & Communieviering

 
I.de Boer
 

Sophie
Hannah

Gemengd Koor

E.Dusabe

E.Dusabe
G.Munsterman

Di.17-12-19                18.45  

Rozenkransgebed

Do.19-12-19
19.00

Boeteviering

P.Wellen
E.Verheijen

Hoogeveen

Zo.22-12-19
10.00

4e Zondag
van de Advent

P.Wellen
Eucharistie

 
G.Klaassen
 

Marthe
Nathan

Samenzang

K.Schiphouwer

B.Ndayikeza
T.Hofland

kinderwoorddienst

ook op de 4e zondag van de advent gaan de voorbereidingen
voor het komende kerstfeest verder


Misintenties kunt u inleveren bij het Parochieel Secretariaat
telefoon 05 22 - 25 27 82 (vr 9.30 - 11.30 uur)
e-mail: info(a)parochie-drieeenheid.nl *
                                                                                                                                                      * Vervang (a) door @
                                                                                                                                                                    dit is een anti spam-maatregel