ster

Wist u datÖ.


... in Nederland ruim drie miljoen mensen zich inzetten als vrijwilliger?
... de kerken in Nederland de grootste vrijwilligersorganisaties zijn?
... ruim 7 procent van de kerkelijk ingeschrevenen als vrijwilliger in de kerk actief is?
... in de r.k. kerk in Nederland 270.000 mensen als vrijwilliger actief zijn?
... er dat tegenover ieder uur dat een pastor werkt 13 uren vrijwilligerswerk staan?
... er voor een viering van ťťn uur minstens 120 uren van vrijwilligers nodig zijn?

... we God op onze blote knieŽn mogen danken, dat wij zoveel vrijwilligers hebben ?
 

Maar wist u ook datÖ.


... we altijd meer vrijwilligers kunnen gebruiken?
... u zich altijd kunt opgeven, wanneer u als vrijwilliger ons wilt helpen?
... we altijd nieuwe koorleden kunnen gebruiken?       Bij ALLE koren
... u zich bij ťťn van de bestuursleden of pastor D.Gies kunt aanmelden?
... u ook gewoon eens kunt komen kijken bij een koorrepetitie?

En wilt u niet vast zitten aan een wekelijkse of maandelijkse verplichting en toch wel eens helpen?   Geef u dan op als extra vrijwilliger. Dan bellen we wanneer we een extra klus hebben.
Vrijwilligers in de parochie moeten een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) overleggen bij hun benoeming als bestuurslid of bij hun aanstelling verder wanneer ze gaan werken met jongeren, met persoonsgegevens of met financiŽn.Het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft een vertrouwenspersoon aangesteld inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag:

        Drs. Marije van der Hoeven
        klinisch psycholoog en psychotherapeut
        Jelmerstraat 4
        8701 XH Bolsward
        tel. 0515-725865
        e-mail: psychotherapiebolsward@gmail.com
        website www.psychotherapiebolsward.comVrijwilligers
in willekeurige volgorde:

- misdienaars
                en acolieten
- koorleden
                en dirigenten
- muzikanten
                en begeleiders
- kosters
                en collectanten
- verzorgers van
        de liturgische kleding
- schoonmakers
                en poetsers
- leden van de
        ParochiŽle Caritas
- redacteuren van
        parochieblad,
        misboekjes
- coŲrdinatoren
- chauffeurs, die mensen naar
                   de kerk brengen
- bezorgers parochieblad
- onderhoudsmensen van
        kerkgebouw
        begraafplaats
        en groenvoorziening
- lectoren
- wijkcontactpersonen
- brengers ziekencommunie
- drukkers
- rapers, vouwers
                en nieters
- jongeren "Kindje Wiegen"
- voorgangers D.O.L.P.
- archivarissen
- boodschappers
- contactpersonen
        namens de parochie
- beheerders kerkgebouw
- beheerders begraafplaats
- lopers Kerkbalans
- bestuursleden
- leden van de locatieraden
- webmasters
- fotografen
- medewerkers van:
    - bloemendienst
    - uitvaartvieringen
    - financiŽle commissie
    - kinderviering
    - secretariaat
    - ledenadministratie
    - bij het koffiedrinken
    - werkgroep 1e H.Communie
    - jongerencatechese
    - werkgroep liturgie
    - werkgroep 50+
    - alle andere werkgroepen

en alle andere extra en ad hoc vrijwilligers