RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Zegel van de voormalige St.Stephanusparochie - Meppel

1861 - 2015

zegel
Stephanus wordt gezien als de eerste martelaar van het christendom.
Hij was de eerste diaken, die werd aangesteld door de apostelen om de aalmoezen eerlijk te verdelen onder de weduwen, zodat de apostelen zich bezig konden houden met het preken en onderrichten.
Hij werd gestenigd nadat hij in Jeruzalem de hogepriester en de oudsten had beschuldigd van de moord op de Messias.
Saulus, de latere apostel Paulus, stemde in met zijn executie.
Stephanus stierf in het jaar 35.

Volgens een legende werd het lichaam van Stephanus in 415 ontdekt in Jeruzalem.
Het lichaam werd overgebracht, met een tussenstop in Constantinopel, naar het Vaticaan in Rome. De overblijfselen van Stephanus werden in het graf van Laurentius van Rome bijgezet.


Beschrijving:
- Spits ovaal
- in het midden een afbeelding van Sint Stephanus
        met in zijn rechterhand een palmtak als zegeteken
        van een martelaar en in zijn andere hand een drietal
        stenen als teken van zijn steniging
- met in de rand de tekst SIC. PAROCHI∆ S. STEPHANI MART. MEPPEL
        SIC van Sigillum
        Zegel van de parochie Sint Stephanus - Martelaar      Meppel