RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

plaatje

 
Zegenbede van Sint Patrick uit Ierland              De Heer zij vůůr u
                            om u de juiste weg te wijzen

              De Heer zij achter u
                            om u te bewaren voor listen van de boze

              De Heer zij naast u
                            om u in de armen te sluiten
                            om u te beschermen tegen gevaar

              De Heer zij onder u
                            om u op te vangen
                            wanneer u dreigt te vallen

              De Heer zij in u
                            om u te troosten
                            wanneer u verdriet hebt

              De Heer omgeve u
                            als een beschermende muur
                            wanneer anderen over u heen vallen

              De Heer zij boven u
                            om u te zegenen

              Zo zegene u de liefdevolle God
                            vandaag, morgen en in eeuwigheid

              Amen

niks