plaatje

 
Zegenbede van Sint Patrick uit Ierland              De Heer zij vůůr ons
                            om ons de juiste weg te wijzen.
              De Heer zij achter ons
                            om ons te bewaren voor listen van de boze.
              De Heer zij naast ons
                            om ons in de armen te sluiten
                            om ons te beschermen tegen gevaar.
              De Heer zij onder ons
                            om ons op te vangen
                            wanneer wij dreigen te vallen.
              De Heer zij in ons
                            om ons te troosten
                            wanneer wij verdriet hebben.
              De Heer omgeve ons
                            als een beschermende muur
                            wanneer anderen over ons heen vallen.
              De Heer zij boven ons,
                            om ons te zegenen.
              Zo zegene ons de liefdevolle God,
                            vandaag, morgen en in eeuwigheid.
              Amen

niks