Zegenbede van Sint Patrick uit Ierland                        De Heer zij vůůr ons
                                                om ons de juiste weg te wijzen.
                        De Heer zij achter ons
                                                om ons te bewaren voor listen van de boze.
                        De Heer zij naast ons
                                                om ons in de armen te sluiten
                                                om ons te beschermen tegen gevaar.
                        De Heer zij onder ons
                                                om ons op te vangen
                                                wanneer wij dreigen te vallen.
                        De Heer zij in ons
                                                om ons te troosten
                                                wanneer wij verdriet hebben.
                        De Heer omgeve ons
                                                als een beschermende muur
                                                wanneer anderen over ons heen vallen.
                        De Heer zij boven ons,
                                                om ons te zegenen.
                        Zo zegene ons de liefdevolle God,
                                                vandaag, morgen en in eeuwigheid.
                        Amen

niks plaatje